Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Utvalda

                                                                  My work deals with life experience, ongoing conflicts in the world, and feminism. I agree with Deleuze and Guattari's discussions of the negative effects of patriarchal systems on women's independence and control over their bodies. I also find inspiration in their theories of rhizomatic, nonhierarchical and nonchronological ways of thinking, collaborating, making connections and disseminating ideas. Mina målningar behandlar livserfarenhet, pågående konflikter i världen och feminism. Jag håller med filosoferna Deleuze och Guattaris diskussioner om den negativa effekten det patriarkala systemet har över kvinnors oberoende och kontroll över sin egen kropp. Jag är inspirerad av deras teorier om rhizomatiskt, icke-hierarkiskt och icke-kronologiskt tänkande, samt vikten att samarbeta och sprida idéer. PRESENTLY Home Base  på Martin Bryder Gallery  20 feb - 20 mars opening at Martin Bryder Gall

Senaste inläggen