Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Utvalda

My work deals with life experience, ongoing conflicts in the world, and feminism. I agree with Deleuze and Guattari's discussions of the negative effects of patriarchal systems on women's independence and control over their bodies. I also find inspiration in their theories of rhizomatic, nonhierarchical and nonchronological ways of thinking, collaborating, making connections and disseminating ideas.


Mina målningar behandlar livserfarenhet, pågående konflikter i världen och feminism. Jag håller med filosoferna Deleuze och Guattaris diskussioner om den negativa effekten det patriarkala systemet har över kvinnors oberoende och kontroll över sin egen kropp. Jag är inspirerad av deras teorier om rhizomatiskt, icke-hierarkiskt och okronologiskt tänkande, och vikten att samarbeta och sprida idéer.
PRESENTLY
Galerie Pi, Copenhagen  Galleriets Kunstnere 10/5-29/6 2019 http://www.galeriepi.dk/udstillinger/ --
Why binary should have all the pun
                                          - a curat…

Senaste inläggen