Ancestresses

                                                   Tree Girls from Hidden Art , Göta Canal My work deals with life experience, ongoing conflicts in the world, and feminism. I agree with Deleuze and Guattari's discussions of the negative effects of patriarchal systems on women's independence and control over their bodies. I also find inspiration in their theories of rhizomatic, nonhierarchical and nonchronological ways of thinking, collaborating, making connections and disseminating ideas.


Mina målningar behandlar livserfarenhet, pågående konflikter i världen och feminism. Jag håller med filosoferna Deleuze och Guattaris diskussioner om den negativa effekten det patriarkala systemet har över kvinnors oberoende och kontroll över sin egen kropp. Jag är inspirerad av deras teorier om rhizomatiskt, icke-hierarkiskt och okronologiskt tänkande, och vikten att samarbeta och sprida idéer.


Photo courtesy Rolf Schuurmans
seminar Conflicting Spaces at Lalit Kala Academy, Kolkata May 2017
ALL PICTURES COPYRIGHT THE ARTIST/BUS
AND A    R    S    Artists Rights Society  . 536 Broadway . Fifth Floor . New York, NY 10012www.arsny.com
There is War 

Populära inlägg